Browsing Category:น้ำตาล-danger-sugar

FAQ, น้ำตาล-danger-sugar

น้ำตาล…ความหวานที่แฝงอันตราย

น้ำตาล ยิ่งหวานยิ่งแย่ต่อสุขภาพน้ำตาล เป็นอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ให้คาร์โบไฮเดรตชนิดโมเลกุลที่ไม่ซับซ้อนนัก ให้ความหวาน และเป็นอาหารที่ให้พลังงานชนิดว่างเปล่าคือ ให้พลังงานแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!