Browsing Category:อ้วนขึ้น-ฮอร์โมนไม่ดี

FAQ, อ้วนขึ้น-ฮอร์โมนไม่ดี

อ้วนขึ้น เพราะฮอร์โมนไม่สมดุล

อ้วนขึ้น เพราะระบบฮอร์โมนไม่ดีร่างกายเรามีสมดุลของฮอร์โมนต่างๆหลายชนิด ที่คอยควบคุมระบบต่างระบบของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติมีฮอร์โมนพิเศษตัวหนึ่งที่ร่างกายจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อเราออกกำลังกายจนเหนื่อยถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่เรียกว่า...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!