Browsing Category:พันธุกรรมครึ่งเดียวปลูกไขกระดูก

FAQ, พันธุกรรมครึ่งเดียวปลูกไขกระดูก

ปลูกถ่ายพันธุกรรมจาก ‘ไขกระดูก’ ง่ายกว่าที่คิด

พันธุกรรมเหมือนครึ่งเดียวก็ปลูกถ่าย 'ไขกระดูก' ได้เมื่อก่อนถ้าใครเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โอกาสรอดชีวิตนั้นมีน้อยมากจริงๆหากใครเคยมีญาติที่ป่วยด้วยโรคนี้คงพอรู้...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!