Browsing Category:FAQ

FAQ, ปรับภูมิคุ้มกัน รักษาภูมิแพ้เรื้อรัง

ปรับภูมิคุ้มกัน รักษา ‘ภูมิแพ้’ เรื้อรัง

จมูก เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายเรา เป็นทางเดินหายใจส่วนแรกสุดของร่างกายที่ช่วยในการปรับอุณหภูมิความชื้น และทำหน้าที่ช่วยกรองอากาศที่เราหายใจเข้าไปและมีศูนย์รับกลิ่นอยู่ที่เพดานจมูก ทำให้เราสามารถรับรู้กลิ่นต่างๆ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, Hemorrhoids

ริดสีดวงทวาร.. อาการสุดกวนใจ

ริดสีดวงทวารส่วนใหญ่เกิดจากการเบ่งถ่ายอุจจาระบ่อยๆนานๆ ซึ่งเป็นผลของอาการท้องผูก,การยกของหนักๆ,การนั่งหรือยืนท่าใดท่าหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานๆการกลั้นอุจจาระฯ ระดับแรงดันในช่องท้องที่เกิดจากการเบ่งอุจจาระจะส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำบริเวณทวารไหลเวียนไม่สะดวก เกิดการพองโต...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!