Browsing Category:FAQ

FAQ, Hemorrhoids

ริดสีดวงทวาร.. อาการสุดกวนใจ

ริดสีดวงทวารส่วนใหญ่เกิดจากการเบ่งถ่ายอุจจาระบ่อยๆนานๆ ซึ่งเป็นผลของอาการท้องผูก,การยกของหนักๆ,การนั่งหรือยืนท่าใดท่าหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานๆการกลั้นอุจจาระฯ ระดับแรงดันในช่องท้องที่เกิดจากการเบ่งอุจจาระจะส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำบริเวณทวารไหลเวียนไม่สะดวก เกิดการพองโต...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!