Browsing Category:FAQ

FAQ, ไขมันพอกตับ เสี่ยงกับมะเร็ง

ไขมันพอกตับ เสี่ยงกับมะเร็ง

ตับเป็นอวัยวะภายในร่างกายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โรคเกี่ยวกับตับที่เป็นกันมากที่สุดก็คือ มะเร็งตับ และ ตับแข็ง แต่ยังมีอีกหนึ่งอาการที่ผู้คนมองข้ามไปนั่นคือ "ไขมันพอกตับ" (hepatic-steatosis) ซึ่งอาการนี้อาจทำให้ตับอักเสบจนกลายเป็นมะเร็งตับได้ และวิธีป้องกันไขมันพอกตับ นั้นทำได้ไม่ยากนะทำไมจึงเป็น ไขมันพอกตับ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, กระดูกสะโพกหัก

กระดูกพรุน จน กระดูกหัก..อันตรายและตายเร็ว

ภาวะ'กระดูกพรุน' ถือว่าเป็นปัญหาร้ายแรงและสร้างความลำบากให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเพราะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นำมาซึ่งความเจ็บป่วยเรื้อรังและทุกข์ทรมาณเป็นระยะเวลานานยิ่งบั่นทอนสุขภาพและจิตใจของผู้สูงวัย โดยส่งผลอย่างเห็นได้ชัดในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มแล้วทำให้ กระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกสะโพกหักซึ่งผลเสียที่สืบเนื่องจากการ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

‘เบาหวาน’ขึ้นจอประสาทตา อย่าประมาท

เบาหวาน คือโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากเดิมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโรคเบาหวานสามารถส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายก็ว่าได้ ซึ่งอวัยวะที่พบบ่อยว่าได้รับผลแทรกซ้อนจาก'เบาหวาน' คือ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, วิธีสังเกต มะเร็ง 15 ชนิด

วิธีสังเกต ‘มะเร็ง’ ง่ายๆด้วยตัวเอง

เราใช้งานร่างกายเรามาตั้งแต่เกิด นานนับหลายสิบปี บ่อยครั้งที่เราอาจหลงลืมหรือวุ่นกับธุระต่างๆจนไม่มีเวลาดูแล ตรวจสอบร่างกายของเรา...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!