Browsing Category:FAQ

FAQ, ไตวาย-ความดันสูง

ไตวาย ความดันสูง เพราะกินเค็ม!?

พฤติกรรมการกินทำให้เสี่ยง ไตวาย ความดันสูงก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเรื่องความดันโลหิตก่อน ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าความดันโลหิตคืออะไร? ก็ให้ลองนึกภาพสายยางรดน้ำต้นไม้...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีอย่างไร

ทำไมต้องทาน “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ดีต่อร่างกายอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นอย่างไร ทำไมต้องทาน?เพราะในทุกๆวัน เราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, กินให้สุขภาพดี

กินให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง

ทำอย่างไรจึง กินให้สุขภาพดี ห่างไกลโรคเรื้อรังก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่า "ทำไมความรู้ที่ว่าการกินอาหารให้ครบ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!