FAQ, how-to-sup-exe

การขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87-supervisor-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-executive
  • การนับระยะเวลา 60 วัน สะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive นับอย่างไร

นับเป็นวัน โดยนับ 60 วันหลังจากวันที่สมัคร เช่น สมัครวันที่ 1 เมษายน เราจะเริ่มนับวันแรกคือวันที่ 2 เมษายน และนับไป 60 วัน นั่นคือจะหมดอายุ ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม

  • หากเลยกำหนด 60 วันหลังสมัครไปแล้ว จะสามารถขึ้นตำแหน่ง Supervisor หรือ Executive ได้อย่างไร

หากเลยกำหนด 60 วัน หลังสมัครไปแล้ว สมาชิกสามารถขึ้นตำแหน่งได้โดยซื้อสะสมยอดให้ถึงตำแหน่งที่จะขึ้นภายในเดือน เช่น นาย A สมัครวันที่ 1 เมษายน ซึ่งมีเวลา 60 วันในการสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งในวันที่ 31 พฤษภาคม ในช่วง 60 วันแรก นาย A ซื้อสะสมคะแนนได้เป็นตำแหน่ง Supervisor ถ้านาย A ต้องการเป็น EXecutive ในเดือนมิถุนายน นาย A สามารถทำได้โดยซื้อสะสมคะแนนให้ครบ 3,000 PV ในเดือนมิถุนายน โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ 3,000 PV ในบิลเดียว แต่ทุกบิลที่สะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งต้องอยู่ในเดือนเดียวกัน

how tosupervisor be executive

error: do not copy content!!