FAQ

รายได้โบนัสปั้นดาว (Star Maker Bonus)

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7-star-maker-bonus
  • Star Maker Bonus (SMB) มีหลักอย่างไร

เราจะได้ SMB เมื่อเราเป็น Star ที่ Active (นั่นคือ ตัวเราและคนที่เราแนะนำมาทั้งซ้ายและขวา มีการรักษายอด ) ภายในเดือนเดียวกับ Star ที่เราสร้าง โดยที่เราจะเป็น Star Sup หรือ Start Ex ก็ได้

ถ้า Star ที่เราสร้างเป็น Star Ex คือเป็น Ex หมดทั้ง 3 จุด(เขา และ 2 คนซ้ายขวา) ในครั้งแรกที่เขาขึ้น Star เรียกว่า Star Ex เราจะได้ SMB เท่ากับ 1,800 บาท
โบนัสปั้นดาว Star Maker Bonus
ถ้า Star ที่เราสร้างเป็น Star Sup คือ แบบ Ex ไม่หมดทั้ง 3 จุด (คือมี Sup ปนอยู่) เราจะได้ SMB 400 บาท

การคำนวณ SMB จะทำตอนสิ้นเดือน ดังนั้นสามารถ Up Grade เพื่อรับ SMB แบบที่มากขึ้นภายในเดือนเดียวกันได้ แต่ข้ามเดือนไม่ได้

ถ้า Star Sup ของเรา ที่เราเคยได้รับ Star Maker Bonus จากเขา เกิดมีการ Upgrade และทำให้ตัวเขามีคุณสมบัติครบที่เป็น Star Ex เราจะได้ SMB ส่วนเพิ่ม 800 บาท

error: do not copy content!!