FAQ, คุมน้ำตาลง่ายๆ ห่างไกลเบาหวาน

ลดน้ำตาลในเลือด…ห่างไกลเบาหวาน

%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94

ลดน้ำตาลในเลือด ด้วยการคุมน้ำตาลแบบง่ายๆ

คนที่เป็นเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และมักได้รับคำแนะนำให้ควบคุมอาหารร่วมกับการใช้ยาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับคนที่ไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นตามมาได้เช่น เบาหวานเข้าจอประสาทตาเกิดความพิการของจอรับภาพทำให้ตามัว เกิดต้อกระจกหรือต้อหิน ไตวาย

หรืออาจพบความพิการของประสาทส่วนปลายเลยทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้า ทำให้เกิดแผลอักเสบอาจไม่รู้สึกเจ็บโดยเฉพาะที่เท้า การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งจำเป็น..

การควบคุมชนิดและปริมาณของคาร์โบไฮเดรตหรืออาหารประเภทแป้งจะช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้

คาร์โบไฮเดรตมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไร

       เมื่อเรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่น ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล ขนมหวาน คาร์โบไฮเดรตในอาหารเหล่านี้จะถูกย่อยโดยน้ำย่อยในทางเดินอาหารจนได้เป็นกลูโคส

ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าลองนำอาหารแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกันโดยให้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากัน

พบว่า“อาหารแต่ละชนิดจะถูกย่อยและถูกดูดซึมเข้าร่างกายให้อัตราที่แตกต่างกันจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นแตกต่างกัน”

มาวัดระดับน้ำตาลกัน?

ปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับอาหารมาตรฐาน (คือกลูโคส หรือขนมปัง) ค่าที่ได้นี้เรียกว่า ดัชนีน้ำตาล (glycemic index)

ค่าดัชนีน้ำตาลของกลูโคสจะมีค่าเท่ากับ 100 พูดง่ายๆว่าถ้าอาหารที่มีค่าดัชนีต่ำกว่า 100 แปลว่าคาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้นถูกดูดซึมได้น้อยกว่าอาหารมาตรฐาน ซึ่งค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารจะแบ่งเป็น 3 ระดับ

  1. ค่าที่ได้ < 55 เป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ
  2. ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 55-70 เป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง
  3. ค่าที่ได้ >70 เป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง

ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ…

  • ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นส่วนประกอบ
  • กระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น การหุงต้มจะทำให้อาหารจำพวกแป้งถูกย่อยและดูดซึมได้ดีขึ้น เพราะการให้ความร้อนกับแป้งที่มีน้ำอยู่ด้วย แป้งจะดูดซับน้ำและพองตัว ทำให้น้ำย่อยสามารถย่อยแป้งให้เป็นกลูโคสได้เร็วขึ้น

ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงกว่าการรับประทานแป้งที่ไม่ผ่านความร้อน ,การบดอาหาร เช่น ข้าวที่ผ่านการบดจะถูกย่อยและถูกดูดซึมได้เร็วกว่าข้าวที่ไม่ผ่านการบดเช่นกัน

  • ส่วนประกอบที่รวมอยู่ในอาหาร เช่น การรับประทานคาร์โบไฮเดรตพร้อมกับอาหารที่มีไขมันและโปรตีนอยู่ด้วย จะทำให้การดูดซึมกลูโคสเข้ากระแสโลหิตช้าลง ระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นช้าลง หรือการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากๆเช่น ข้าวซ้อมมือหรือผักผลไม้เพิ่มขึ้น จะชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด

การกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงในปริมาณมาก จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งบางชนิดได้ เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสสูงขึ้น ทำให้ความต้องการอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนำกลูโคสเข้าไปเผาผลาญในเซลล์เพิ่มขึ้น

จึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ในผู้ที่เป็นเบาหวานการรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีต่ำน้ำตาลต่ำ แทนคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงจะช่วยให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยการรับประทานธัญพืชหรือข้าวซ้อมมือแทนแป้งหรือข้าวที่ขัดสี

        ดังนั้นการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงในปริมาณมาก จึงมีผลไปกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้กลูโคสถูกนำเข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อเผาผลาญให้เป็นพลังงานเพิ่มขึ้น

แต่หลังจากการกินอาหารไปแล้ว 2-4 ชั่วโมง ปริมาณอาหารที่ถูกดูดซึมในทางเดินอาหารลดลง แต่ฤทธิ์ของอินซูลินกลับยังคงอยู่ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากจนอาจจะต่ำเกินไป จึงทำให้รู้สึกอยากอาหาร

ส่วนคนที่รับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนั้นน้ำตาลในเลือดยังคงอยู่ในระดับปกติ หลังจากการรับประทานอาหาร 4-6 ชั่วโมง ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนบางชนิดออกมาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในร่างกายและเพิ่มการสร้างกลูโคสจากอาหารแหล่งอื่นๆแทนเช่น ไขมัน

“การกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงจึงมีผลให้ระดับกรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าการรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอีกด้วย”

ลดน้ำตาลในเลือด เพื่อห่างไกลเบาหวาน

การกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ อาหารแคลอรี่ต่ำ จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็จะคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น

“นอกจากนั้นอาหารที่ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะทำให้รู้สึกอิ่มนาน ในขณะที่อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงจะทำให้มีความอยากอาหารมากขึ้น” อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดอีกด้วย

“เพื่อสุขภาพที่ดีของเราจึงควรหันมากินอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกัน..” ถ้าจะกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงก็ควรเลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด เช่น รับประทานข้าวซ้อมมือแทนข้าวขัดสี หรือขนมปังโฮลวีทแทนขนมปังขาว

รับประทานผลไม้ทั้งผลเลยเช่นส้ม แทนที่จะกินเพียงน้ำส้มคั้น ซึ่งพฤติกรรมนี้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคอ้วนได้ด้วย

         ค่าดัชนีน้ำตาลนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทางเลือกในการดูแลสุขภาพ แต่หลักที่ต้องไม่ลืมก็คือการรับประทานอาหารตรงเวลา รับประทานอาหารให้หลากหลาย(อาหาร5หมู่)

จำกัดน้ำตาลและของหวาน ลดอาหารไขมันสูง ทานผัก ผลไม้เป็นประจำ หรือเสริมอาหารด้วย งาดำ จมูกข้าว หรือเบต้ากลูแคนเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

>> ลดเบาหวานด้วยอาหารเสริม Nutriga <<
>> เบาหวานเข้าจอตา อย่าประมาท <<
>> ปราบเบาหวานให้อยู่หมัด <<

error: do not copy content!!