FAQ, อาหารเสริมพืช-transform

อาหารเสริมพืช “ทรานฟอร์ม” ดีกว่าปุ๋ยน้ำอื่นๆอย่างไร

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a-transform-best-fertilizer

ทำไม อาหารเสริมพืช Transform จึงดีกว่าปุ๋ยทั่วไป?

ทุกวันนี้เศรษฐกิจภาคเกษตรไทยนั้นถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศโดยรวมก็ว่าได้ เนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรกรรม

แต่ในความเป็นจริงแล้วภาคเกษตรบ้านเรากลับล้าหลังประเทศอื่นมาก จนประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆบางประเทศแซงหน้าไปบ้างแล้ว

ปัญหาในภาคการเกษตรของคนไทย มีด้วยกัน 5 ข้อดังนี้

1. ปัญหาดินมีความเสื่อมโทรมมากจนมีธาตุอาหารต่ำ เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมายาวนาน และขาดการฟื้นฟูดินอย่างถูกวิธี

2. ภาวะโลกร้อน ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพได้

3. ผลผลิตตกต่ำ ทั้งปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่น้อยลง รวมถึงคุณภาพต่ำจนขายไม่ได้ราคา

4. ต้นทุนการผลิตแพงขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี

5. ขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ส่วนนึงมาจากการขาดองค์ความรู้ (Knowhow) ที่ถูกต้องจริงๆ ขาดเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารจัดการการผลิตที่เหมาะสม เทคนิคประหยัดต้นทุน จึงทำให้มีเกษตรกรไทยน้อยรายที่ประสบความสำเร็จ

ที่ผ่านมาเกษตรกรมักให้อาหารแก่พืชอยู่ 2 ทางคือ ใส่ทางดิน กับพ่นทางใบ

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

โดยทางดินนั้นเกษตรกรมักให้อาหารแก่พืชเป็น ปุ๋ยเม็ดหว่านลงดิน มีทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสารพัดขี้ (ขี้ไก่ , ขี้หมู)

คำถามคือที่ใส่ที่หว่านกันลงไปเป็น 10-20 กระสอบน่ะ บางรายหว่านกันเป็นหลายๆตัน “พืชได้กินจริงๆเท่าไหร่? “ เหมาะกับสภาพดินในพื้นที่ปลูกรึเปล่า? เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้เท่าไหร่?

ส่วนพ่นทางใบก็มักใช้เป็นปุ๋ยเกร็ดละลายน้ำ หรือปุ๋ยน้ำละลายน้ำฉีดพ่นทางใบจนเปียกโชก ทั้งที่ผิวใบพืชมีชั้นไขมันปกคลุมอยู่ แถมยังมีประจุลบอีกต่างหาก

ปุ๋ยเคมีคือธาตุอาหารของพืช เพื่อบำรุงพืช

คำถามคือที่พ่นๆกันจนอาบ “พืชกินได้เท่าไหร่?” นำไปใช้ประโยชน์จริงๆเท่าไหร่? สิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เกษตรกรถูกปิดหูปิดตามาโดยตลอด…

นวตกรรมของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการเกษตรฝั่งยุโรป และอเมริกาก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่ย ปุ๋ย,ยา,เครื่องจักรกลฯ

นาโนเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการเกษตรกันอย่างกว้างขวาง และหนึ่งในนั้นคือ อาหารเสริมพืช ทรานส์ฟอร์ม (Transform) นวตกรรมใหม่ของอาหารพืช

อาหารเสริมพืช ทรานส์ฟอร์ม Transform

ทรานส์ฟอร์มถูกผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี (มีโมเลกุลเล็กมาก) เป็นสารอาหารที่สมบูรณ์แบบ สามารถซึมเข้าสู่พืชได้ทุกเซลล์ของพืชได้ เช่น ลำต้น กิ่งก้าน ใบ และพืชสามาถนำไปใช้ได้เลย เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล เลี้ยงผลผลิตได้เลย ไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

จุดเด่นของทรานส์ฟอร์ม (Transform)

 • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมครบถ้วน
 • ผลิตในรูปแบบเอนไซม์ พืชนำไปใช้ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเช้า สาย บ่าย เย็น จะฉีดพ่นตอนไหนก็ได้ พืชก็สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องง้อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเลย ฉีกกฏการกินอาหารของพืช
 • ข้อดีของการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยีคือ สามารถเข้าสู่พืชได้ทุกทาง ทั้งกิ่ง ก้าน ใบ ราก ลำต้น และพืชนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ทรานส์ฟอร์ม ได้ผลิตออกมา 2 สูตร

สูตร 1 นาโนเอนไซม์

ปุ๋ยนาโนทรานสฟอร์มสูตร1 Nano enzyme

 • เป็นธาตุอาหารหลัก มี N,P,K ครบถ้วน
 • ช่วยในเรื่องการเสริมสร้างภูมิต้านทาน สามารถเติบโตได้ในสภาวะเครียด ทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ปกติ
 • เร่งราก แตกกิ่งก้าน เร่งโต ดอกเยอะ ลูกดก ผลโต ใบเขียวแข็งแรง
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

แถมตอนนี้ปุ๋ยทรานสฟอร์มสูตร 1 ได้มีการปรับสูตรใหม่ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในชื่อ ทรานส์ฟอร์มพลัส สูตร 1

★ ปุ๋ยน้ำทรานสฟอร์มปรับสูตรใหม่ Transform Plus Double Powerx2

ปุ๋ยsuccessmore ทรานสฟอร์ม ปรับสูตรใหม่ transform plus double power x2

➤ ทรานส์ฟอร์มพลัส (Transform Plus) สูตร 1

ปุ๋ยทรานสฟอร์ม successmore สูตร 1 เร่งโต

กระตุ้นการกินแบบ Double Power x2 ทั้งทางรากและใบ ช่วยให้พืชโตเร็ว แข็งแรง โดยเพิ่มเติมส่วนผสมจากสูตรเดิมได้แก่
1. Atonik (อโทนิค)

มีชื่อสามัญคือ โมโนไนโตรฟีนอล มีคุณสมบัติเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ช่วยให้ของเหลวภายในไซโตพลาสซึมซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืช “หมุนเวียนและเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว”ภายหลังจากพืชได้รับอโทนิค

จึงทำให้พืชตอบสนองได้ดีและเห็นผลชัดเจน ทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณรากฝอย ออกดอกดก ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วงของผลผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นต์งอกของเมล็ด ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเติบโตของพืช

คุณสมบัติของอโทนิค
1.ช่วยให้พืชสร้างพลังงานได้เร็วที่สุดและได้พลังงานจำนวนมากซึ่งเพียงพอในภาวะที่พืชขาดพลังงาน

2.ช่วยให้เกิดสมดุลของฮอร์โมนพืช อโทนิคยังช่วยในการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนและเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆตั้งแต่ราก ลำต้น ใบ ยอด ดอกและผลได้ดีขึ้น

3.กระตุ้นเอ็นไซน์ของพืชให้ยับยั้งกระบวนการที่โปรตีนถูกบีบรัด เนื่องจากสภาวะเครียดทั้งจากสภาพอากาศ ฟ้าปิด หรือภายหลังการตัดแต่งกิ่ง การถูกทำลายจากศัตรูพืชหรือจากสารเคมี

4.อโทนิค ยังช่วยสร้าง “ลิกนิน”ทำให้ผนังเซลล์ของพืชมีความแข็งแรงทนทานต่อสปอร์เชื้อราชนิดต่างๆมากขึ้น

5.อโทนิค ยังช่วยเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ดี

สรุปก็คือจะส่งผลดีต่อพืชผลดังต่อไปนี้

 • กระตุ้นการแตกราก , รากดูดสารอาหารได้ดี
 • ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศ
 • ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างพลังงานได้มากขึ้น
 • ช่วยให้ผนังเซลล์พืชมีความแข็งแรง

2. วิตามินบี 1

 • เสริมประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร

สูตร 2  เป็นธาตุอาหารรอง+อาหารเสริม

ปุ๋ยทรานสฟอร์มธาตุอาหารพืช สูตร 2

ช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับพืช ให้พลังงาน และสร้างเนื้อเยื่อ ดอกเยอะ เร่งให้ลูกใหญ่ ขั้วเหนียว หัวใหญ่ ต้นแข็งแรง

➤ ทรานส์ฟอร์มพลัส (Transform Plus) สูตร 2

สูตรบำรุงระดับเซลล์ ช่วยให้ขั้วเหนียว ดอกดก ผลผลิตได้คุณภาพ โดยมีส่วนผสมเพิ่มเติมจากสูตรเดิมดังนี้

1. สาหร่ายทะเล จากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ (Seaweed Extract)

 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านน้ำหนักและปริมาณ

2. Cytokinin (ไซโตไคนิน)

 • มีคุณสมบัติช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเซลล์พืช
 • ช่วยชะลอกระบวนการแก่ตัวของเซลล์
 • ช่วยกระตุ้นการออกดอกและยังช่วยให้เกิดดอกตัวเมียมากขึ้นอีกด้วย

ปุ๋ยsuccessmore เร่งดอก สูตร2 transform plus
ทรานสฟอร์มพลัสปรับสูตรใหม่ transform plus double powerx2

ทรานส์ฟอร์ม ฉีกกฏการกินอาหารของพืชอย่างไร?

ปกติแล้วพืชกินอาหารได้ 2 ทาง คือทางรากและใบ รากพืชจะดูดกินจากดิน ปุ๋ยเม็ดที่ใส่ไป ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ

 • การใส่ปุ๋ยทางดินนั้นต้องมีความชื้น และดินโปร่ง มีอากาศพอเพียง พืชมีระบบรากที่ดี
 • การให้ปุ๋ยทางใบ  ด้วยการฉีดพ่นเข้าทางใบพืชผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง เปลี่ยนเป็นแป้งและน้ำตาล จนเกิดการเติบโตขึ้น

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้แทบไม่เอื้ออำนวยให้พืชดูดกินอาหารทางดินได้ตามปกติ เนื่องจากสภาพแห้งแล้งจากภัยแล้ง ระบบรากที่น้อยจากดินแน่น  พืชจึงกินอาหารได้ช้ามาก

ส่วนการฉีดพ่นทางใบก็มีอุปสรรคคือ อากาศร้อน ปากใบพืชเปิดน้อยลง พืชสังเคระห์แสงไม่ค่อยได้จากอุณหภูมืที่สูงเกินไปบางช่วงเวลา

ทรานส์ฟอร์มช่วยอะไรบ้าง ?

1. ช่วยทำให้ขบวนการเติบโตของพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่อง และสมดุล เช่น เมื่อแช่เมล็ดพันธ์ก่อนปลูก พืชจะตั้งตัวไวมากๆ

หลังจากนั้น 7 วันฉีดพ่นซ้ำ เร่งการเจริญเติบโต ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี , 1 เดือนซ้ำอีกครั้ง จะเพิ่มอัตราการเติบโตได้สูงมาก

ปุ๋ยทรานส์ฟอร์มช่วยเพิ่มผลผลิตภายในสวน

2. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งทางราก กิ่ง ใบ ผล พืชจะแตกราก แตกกิ่งได้ดี

3. ส่งเสริมกระบวนการสร้างคลอโรฟิลด์

4. กระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์  เมื่อฉีดพ่นตกลงพื้นดินจะไม่สูญเสียเปล่า เพราะทรานส์ฟอร์มย่อยสลายแร่ธาตุในดินได้ดี ทำให้มีปุ๋ยธรรมชาติมากขึ้นด้วย

5. ทำให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม, แห้งแล้ง หรือร้อนจัด

6. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ  อีกทั้งยังเป็นสารตึงผิวใช้แทนสารจับใบได้

7. ช่วยให้พืชดูดซับปุ๋ย ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ในดินได้ดี พืชจะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว

8. ใช่ร่วมกับสารเคมีการเกษตรได้ทุกชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง , ยาฆ่าหญ้า ประหยัดเวลาและค่าแรงงานได้อีกทาง

9. กระตุ้นให้พืชทนต่อพิษจากสารอื่นๆได้ หยุดการชะงักการเติบโต ใบเหลือง เช่นพิษจากยาคุมหญ้าฯ สามารถฉีดทรานส์ฟอร์มเพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 10. ทรานส์ฟอร์มกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ ท่อนพันธ์ ทำให้ต้นกล้า ระบบราก สมบูรณ์แข็งแรง เนี่องจากทรานฟอร์มกระตุ้นให้เกิดการแตกรากดี อัตราการสูญเสียจึงลดลง

 11. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

และสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้คือเรื่องการเจริญเติบโตของพืช โดยหากต้องการให้พืชผลของเราเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตมาก ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของฮอร์โมนพืช

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า “ฮอร์โมนพืช” แบ่งได้ 7 ประเภท
1. ออกซิน (auxins) เป็นกลุ่มของสารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขยายขนาดของเซลล์ (cell enlargement) การแบ่งตัวของเซลล์ในแคมเบียม ช่วยในการการขยายขนาดของใบ การเกิดราก การขยายขนาดของผล ป้องกันการหลุดร่วงของใบ ดอก ผล ยับยั้งการแตกตาข้าง

2. จิบเบอเรลลิน (gibberellins) เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการยืดตัวของเซลล์ (cell elongation) ทําลายการพักตัวของพืช ยับยั้งการออกดอกของพืชบางชนิด สารกลุ่มนี้มีทั้งที่พืชสร้างขึ้นเอง และเชื้อราบางชนิดสร้างขึ้น

3. ไซโตไคนิน (cytokinins) เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ของพืช ชะลอการแก่ชราและกระตุ้นการแตกตาข้างพบมากในบริเวณเนื้อเยื่อเจริญ และใน (embryo) ส่วนใหญ่แล้วไซโตไคนินมีการเคลื่อนย้ายน้อย แต่มีคุณสมบัติสําคัญในการดึงสารอาหารต่างๆมายังแหล่งที่มีไซโตไคนินสะสมอยู่

4. เอทิลีนและสารปลดปลอยเอทิลีน (ethylene and ethylene relasing compounds) จัดเป็นฮอร์โมนพืช เนื่องจากพืชสร้างขึ้นมาได้ โดยมีผลควบคุมการแก่ชรา การสุก รวมทั้งการออกดอกของพืชบางชนิด

และเกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของใบ ดอก ผล การเหลืองของใบ การงอกของหัวพืช และเมล็ดพืชบางชนิด เอทิลีนจะสร้างมากในส่วนของพืชที่กําลังเข้าสู่ระยะชราภาพ (senescence) เช่น ในผลแก่ หรือใบแก่ใกล้หลุดร่วง

สารเอทีฟอนจัดว่าเป็นสารที่นํามาใช้ประโยชน์มากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง และในปัจจุบันใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมสับปะรดโดยใช้เพื่อบังคับให้สับปะรดออกดอกสมํ่าเสมอทั้งแปลง

5. สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช (plant growth retardants) สารกลุ่มนี้ไม่จัด เป็นฮอร์โมนพืช แต่เป็นสารสังเคราะห์ทั้งหมด มีคุณสมบัติสําคัญ คือ ยับยั้งการสร้าง หรือยับยั้งการทํางานของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินในพืช

จึงมีผลลดการยืดตัวของเซลล์ ทําให้ปล้องสั้น ใบหนา เขียวเข้ม กระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิด ได้แก่ แอนซิมิดอล (ancymidol) คลอมีควอท (chlormequat) แพกโคลบิวทราโซล (paclobutrazol) เมพิควอทคลอไรด์ (mepiquat chloride)

6. สารยับยั้งการเจริญเติบโต (plant growth inhibitors) สารกลุ่มนี้มีหน้าที่ในการถ่วงดุลกับสารเร่งการเติบโตพวกออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างพอเหมาะพอดี

ส่วนใหญ่มีหน้าที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์ และการเติบโตของเซลล์ ทําให้เกิดการพักตัว (dormancy) และเกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของอวัยวะพืช ฮอร่โมนในกลุ่มนี้มีพบในพืชมีกว่า 200 ชนิด แต่ที่สําคัญที่สุด และรู้จักกันดีคือ เอบีเอ (ABA)

7. สารอื่นๆ เป็นกลุ่มสารที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากทั้ง 6 กลุ่มที่กล่าวมา ส่วนใหญ่ใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง เช่น เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล ป้องกันผลร่วง ช่วยในการแบ่งเซลล์ ตัวอย่างเช่น เออร์โกสติม , อโทนิก

ฉะนั้น เมื่อนำทรานส์ฟอร์มซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่แล้ว มาบวกรวมกับ Atonik จึงยิ่งเป็นการเสริมให้พืชสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

จึงส่งผลให้ผลผลิตของท่านเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพโดยที่ต้นพืชของท่านไม่โทรม ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต กำไรเพิ่มพูน…

ทำไมต้องใช้ทรานส์ฟอร์ม

 • ระยะเวลาในการใช้  ปุ๋ยทั่วไปจะใช้ได้ช่วงฤดูฝน  ส่วนทรานส์ฟอร์มใช้ได้ตลอดทั้งปี ช่วงไหนก็ได้
 • พื้นที่ในการใช้  ปุ๋ยทั่วไปหว่านได้ 1-2 ไร่ แต่ทรานส์ฟอร์ม 1 ขวดใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

สวนพริกผลผลิตเยอะจากปุ๋ยทรานสฟอร์มสูตร1และ2

 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  ปุ๋ยผลิตจากสารเคมี ส่วนทรานส์ฟอร์มผลิตจากแร่ธาตุธรรมชาติ
 • ต้นทุนค่าใช้จ่าย  ที่จำนวน 10 ไร่ ใช้ปุ๋ย 10 กระสอบ เป็นเงิน 10,000 บาท  แต่ที่ดิน 10 ไร่ ใช้ทรานส์ฟอร์ม 1 ขวด เป็นเงิน 1พันเศษ
 • จำนวนผลผลิตต่อไร่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ

ทรานส์ฟอร์มช่วยยกระดับภาคเกษตรบ้านเราขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค เกษตรกรจึงปลอดภัย มีกำไร สามารถปลดหนี้ได้ในที่สุด

ซื้อปุ๋ยน้ำทรานส์ฟอร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในสวน
add line เพื่อสั่งสินค้ากับศุภโชค
บทความน่าสนใจ

error: do not copy content!!