FAQ, ไขมันในเลือดสูง

รู้หรือไม่ ‘ไขมันในเลือดสูง’ เป็นภัยต่อสุขภาพและชีวิต

%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87-hypercholesterolemia

ภาวะไขมันในเลือดสูงมักจะพบในกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแบบเมือง มีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตและไม่พิถีพิถันในการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ซึ่งโรคไขมันในเลือดสูง (Hypercholesterolemia)นั้นมีแน้วโน้มที่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย

โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) ซึ่งนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดแดงตีบตันที่หัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย

เป็นเหตุทำให้เสียชีวิตเฉียบพลัน ส่วนหลอดเลือดสมองตีบตันนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต นอกจากนี้ยังเป็นเหตุที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ง่ายขึ้น

โดยระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญอย่างมากกับการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ผู้ที่มีภาวะ ‘ไขมันในเลือดสูง’ จึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และคนที่มีไขมันในเลือดสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม เป็นต้น

ชนิดของไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่

1) คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เองจากตับและลำไส้ หรือได้รับจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป อาหารที่มาจากพืชจะไม่พบคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบ แต่จะพบมากในไขมันสัตว์

ปริมาณไขมันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร คอเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อร่างกาย โดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง

แต่หากมีไขมันคอเลสเตอรอลจะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย เช่น หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ ทำให้เส้นเลือดแข็งตัว เกิดการตีบตันของหลอดเลือดตามมาในอนาคต หลอดเลือดจะตีบตันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณของระดับคอเรสเตอรอลในเลือด

รวมถึงมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ ความอ้วนและการขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

ภาวะเสี่ยงไขมันในเลือดสูง

ซึ่งไขมันคอเลสเตอรอล ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  • HDL (High density lipoprotein-HDL) มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลจากกระแสเลือดไปทำลายที่ตับ ดังนั้นถ้าระดับ HDL ในเลือดสูง จะทำให้อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยลง HDL สามารถสูงขึ้นได้จากการออกกำลังกาย
  • LDL (Low density lipoprotein) หากมีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูง ก็จะไปเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดพอกหนาขึ้น จนความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียไป หลอดเลือดจะตีบแคบลง ทำให้การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบตันได้ง่าย

2) ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

เป็นไขมันชนิดหนึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายจากน้ำตาล และแป้ง หรือจากอาหารที่รับประทานเข้าไป มีความสำคัญต่อร่างกายหลายประการ เช่น ให้พลังงานช่วยในการดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี และ เค ช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องอยู่นาน

นอกจากนี้ร่างกายยังเก็บสะสมไตรกลีเซอไรด์ไว้สำหรับให้พลังงานเมื่อมีความต้องการ อย่างไรก็ตามการมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือพบว่าคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงร่วมด้วย จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบมากขึ้น

โดยค่าปกติของระดับไขมันในเลือด เป็นดังนี้

ไขมัน

ระดับปกติ

โคเลสเตอรอล < 200 mg.
LDL < 130 mg.
HDL > 40 mg. สำหรับผู้ชาย และ > 50 mg. สำหรับผู้หญิง
ไตรกลีเซอไรด์ < 150 mg.

ดังนั้นการควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตให้ยืนยาวขึ้น ซึ่งในการรักษาตามโรงพยาบาล เมื่อมีการเจาะเลือดตรวจแล้วพบว่ามี ไขมันในเลือดสูง โดยทั่วไปก็จะได้รับยาลดไขมันในเลือดจากแพทย์มารับประทาน

แต่การใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีในการควบคุมไขมันในเลือดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ต้องควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารและลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตของตนเองด้วย เพื่อที่จะควบคุมไขมันในเลือดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาวะไขมันในเลือดสูง ส่งผลให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้น

วิธีการควบคุมปริมาณไขมันในเลือด

1. การควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่น ไขมันสัตว์ ไข่แดง อาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น หอยนางรม ปลาหมึก กุ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ควรจำกัดไม่ให้เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน

2. ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้อ้วนเกินไปโดยจำกัดอาหารประเภทแป้ง ข้าวต่างๆ ขนมหวาน เป็นต้น

3. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เบียร์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เร่งการสะสมไขมันตามเนื้อเยื่อ

4. หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน เช่น อาหารทอด หรือเจียว ควรใช้น้ำมันจากพืชแทนน้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน ซึ่งมีกรดไลโนเลอิก

ที่ช่วยลดการทำงานของเกล็ดเลือด ทำให้การเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดน้อยลง และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและหัวใจทำงานน้อยลง

5. ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบและผลไม้บางชนิดที่ให้ใยและกาก เช่น คะน้า ผักกาด ฝรั่ง ส้ม เม็ดแมงลัก เป็นต้น เพื่อให้ร่างกายได้รับกากใยมากขึ้น ซึ่งกากใยเหล่านี้จะช่วยในการดูดซึมของไขมันสู่ร่างกายน้อยลง

6. การออกกำลังกาย จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด และเพิ่มระดับของ HDL โดยควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ครั้งละ 20-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

สำหรับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอดและหัวใจคือ การเดินเร็ว จ๊อกกิ้ง เต้นรำ การขี่จักรยาน แต่ถ้ามีอาการของโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนว่า ควรออกกำลังกายแบบใดจึงจะเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์โดยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ

7. รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยควรเลือดทานอาหารเสริมที่มีสารแกมม่า ออริซานอล สารสกัดเซซามินจากงาดำ เพื่อช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด

หรือรับประทานอาหารเสริมชนิดที่ช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย เช่น ไคโตซาน ไฟเบอร์ชนิดต่างๆ ก็จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ควรปฏิบัติตัวในการควบคุมปริมาณไขมันในเลือดด้วยวิธีอื่นๆข้างต้นร่วมด้วยจึงจะดีที่สุด

อาหารเสริมออริซามิน Orysamin น้ำมันรำข้าว ลดไขมันในเลือด

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

error: do not copy content!!