Browsing Tag:ข้อเสื่อม

FAQ, ปวดหัวเข่า-ข้อเสื่อม

‘ปวดหัวเข่า’ บ่อยๆส่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ปวดหัวเข่า ส่อเป็น 'ข้อเข่าเสื่อม'เพราะข้อเข่าเป็นอวัยวะสำคัญ เมื่อมีการกระทบกระแทกมากๆอย่างต่อเนื่อง...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, ข้อเสื่อม-การดูแลข้อ

ข้อเสื่อม วิธีสังเกตและดูแลรักษาข้อ

อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่า ระยะเวลาของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับข้อนั้น เป็นอาการที่สั่งสมอย่างต่อเนื่องมานานเป็นสิบๆปี กว่าที่จะเริ่มแสดงอาการออกมาที่สำคัญก็คืออาการ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
12
error: do not copy content!!