Browsing Tag:ถนอมสายตา

FAQ, วิธีบำรุงสายตา-eyecare

วิธีบำรุงสายตา…เพื่อถนอมดวงตาให้ยืนยาว

วิธีบำรุงสายตา เพื่อถนอมดวงตาให้คงอยู่กับเราดวงตา เป็นอวัยวะสัมผัสที่สำคัญที่สุดของการรับรู้ในระยะที่ไกล ไกลกว่าที่อวัยวะอื่นๆจะสัมผัสได้ พูดง่ายๆคือ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, น้ำตาเทียมจำเป็นจริงหรือ

น้ำตาเทียม จำเป็นจริงหรือ?

เราจำเป็นต้องใช้ 'น้ำตาเทียม' หรือไม่ตามปกติคนเราจะมีน้ำตาที่คอยหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่ตลอด คอยให้ความชุ่มชื้นแก่กระจกตาและเยื่อบุตา...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!