Browsing Tag:น้ำตาลในเลือด

FAQ, คุมน้ำตาลง่ายๆ ห่างไกลเบาหวาน

ลดน้ำตาลในเลือด…ห่างไกลเบาหวาน

ลดน้ำตาลในเลือด ด้วยการคุมน้ำตาลแบบง่ายๆคนที่เป็นเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และมักได้รับคำแนะนำให้ควบคุมอาหารร่วมกับการใช้ยาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับคนที่ไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นตามมาได้เช่น เบาหวานเข้าจอประสาทตาเกิดความพิการของจอรับภาพทำให้ตามัว...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

‘เบาหวาน’ขึ้นจอประสาทตา อย่าประมาท

เบาหวาน คือโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากเดิมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโรคเบาหวานสามารถส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายก็ว่าได้ ซึ่งอวัยวะที่พบบ่อยว่าได้รับผลแทรกซ้อนจาก'เบาหวาน' คือ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
12
error: do not copy content!!