Browsing Tag:มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

FAQ, พันธุกรรมครึ่งเดียวปลูกไขกระดูก

ปลูกถ่ายพันธุกรรมจาก ‘ไขกระดูก’ ง่ายกว่าที่คิด

พันธุกรรมเหมือนครึ่งเดียวก็ปลูกถ่าย 'ไขกระดูก' ได้เมื่อก่อนถ้าใครเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โอกาสรอดชีวิตนั้นมีน้อยมากจริงๆหากใครเคยมีญาติที่ป่วยด้วยโรคนี้คงพอรู้...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, วิธีสังเกต มะเร็ง 15 ชนิด

วิธีสังเกต ‘มะเร็ง’ ง่ายๆด้วยตัวเอง

เราใช้งานร่างกายเรามาตั้งแต่เกิด นานนับหลายสิบปี บ่อยครั้งที่เราอาจหลงลืมหรือวุ่นกับธุระต่างๆจนไม่มีเวลาดูแล ตรวจสอบร่างกายของเรา...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!