Browsing Tag:มะเร็งปอด

FAQ, ฝุ่นพิษ PM 2.5

วิธีดูแลตัวเองจาก ฝุ่นพิษ PM 2.5

ปลอดภัยจาก ฝุ่นพิษ PM 2.5ด้วยการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเพราะมนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจ เพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในการดำรงชีวิต...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, วิธีสังเกต มะเร็ง 15 ชนิด

วิธีสังเกต ‘มะเร็ง’ ง่ายๆด้วยตัวเอง

เราใช้งานร่างกายเรามาตั้งแต่เกิด นานนับหลายสิบปี บ่อยครั้งที่เราอาจหลงลืมหรือวุ่นกับธุระต่างๆจนไม่มีเวลาดูแล ตรวจสอบร่างกายของเรา...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!