Browsing Tag:ระบบภูมิคุ้มกัน

รีวิวสินค้า, สร้างภูมิคุ้มกัน

4 อาหารเสริม สร้างภูมิคุ้มกัน…ในช่วงโควิดระบาด (STAY AT HOME)

สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมเกาะป้องกันห่างไกลจากไวรัสโควิด-19เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19 ในประเทศไทยยังไม่เบาบางลงเลย...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, ภูมิคุ้มกัน ทำงานสุดเจ๋ง

ภูมิคุ้มกัน..เกราะป้องกันของมนุษย์

ภูมิคุ้มกัน ทำงานสุดเจ๋ง !เราทุกคนรู้ดีว่าในตัวเราแต่ละคนมีเกราะป้องกันที่เรียกว่า "ภูมิคุ้มกัน" อยู่...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, อากาศร้อน ระวังท้องเสีย

อากาศร้อน…ระวัง “ท้องเสีย”

ท้องเสีย...ปัญหาที่มาพร้อมอากาศร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก อากาศร้อนอบอ้าววันดีคืนดีเดี๋ยวก็มี After shock...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
12
error: do not copy content!!