Browsing Tag:ระบบภูมิคุ้มกัน

FAQ, ภูมิคุ้มกัน ทำงานสุดเจ๋ง

ภูมิคุ้มกัน..เกราะป้องกันของมนุษย์

ภูมิคุ้มกัน ทำงานสุดเจ๋ง !เราทุกคนรู้ดีว่าในตัวเราแต่ละคนมีเกราะป้องกันที่เรียกว่า "ภูมิคุ้มกัน" อยู่...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, อากาศร้อน ระวังท้องเสีย

อากาศร้อน…ระวัง “ท้องเสีย”

ท้องเสีย...ปัญหาที่มาพร้อมอากาศร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก อากาศร้อนอบอ้าววันดีคืนดีเดี๋ยวก็มี After shock...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!