Browsing Tag:แก้ท้องเสีย

FAQ, อากาศร้อน ระวังท้องเสีย

อากาศร้อน…ระวัง “ท้องเสีย”

ท้องเสีย...ปัญหาที่มาพร้อมอากาศร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก อากาศร้อนอบอ้าววันดีคืนดีเดี๋ยวก็มี After shock...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!