Browsing Tag:โรคประสาท

FAQ, คนยุคนี้เป็นโรคจิตมากจริงหรือ

คนยุคนี้เป็น ‘โรคจิต’ กันมากจริงหรือ?

 โรคจิต อาการทางจิตเวชที่น่าเป็นห่วงคนเราทุกวันนี้ป่วยเป็น โรคจิต กันมากขึ้นจริงหรือ? ข่าวทำนองนี้ถึงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ อาชญากรรม ทะเลาะเบาะแว้ง...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!