Browsing Tag:โรคเรื้อรัง

FAQ, ไตวาย-ความดันสูง

ไตวาย ความดันสูง เพราะกินเค็ม!?

พฤติกรรมการกินทำให้เสี่ยง ไตวาย ความดันสูงก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเรื่องความดันโลหิตก่อน ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าความดันโลหิตคืออะไร? ก็ให้ลองนึกภาพสายยางรดน้ำต้นไม้...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, กินให้สุขภาพดี

กินให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง

ทำอย่างไรจึง กินให้สุขภาพดี ห่างไกลโรคเรื้อรังก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่า "ทำไมความรู้ที่ว่าการกินอาหารให้ครบ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, โรคเรื้อรัง-chronic

ความจริงของ “โรคเรื้อรัง” ที่คุณต้องรู้

โรคเรื้อรัง กับความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องในช่วงวันหยุดยาวเช่นปีใหม่หรือสงกรานต์ จะมีการรณรงค์เรื่อง 7...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, โรค NCDS

โรคยอดฮิตของมนุษย์ทำงาน “NCDs”

โรค NCDs ภัยร้ายมนุษย์ทำงานกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม นำมาซึ่งผลลัพธ์อันเลวร้ายต่อสุขภาพและวิถีชีวิตโดยส่งผลกระทบให้ต้องเสียเงินมากมายในการรักษาและเยียวยาอาการของโรค...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
12
error: do not copy content!!