Browsing Tag:ไตเสื่อม

FAQ, ไตวาย-ความดันสูง

ไตวาย ความดันสูง เพราะกินเค็ม!?

พฤติกรรมการกินทำให้เสี่ยง ไตวาย ความดันสูงก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเรื่องความดันโลหิตก่อน ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าความดันโลหิตคืออะไร? ก็ให้ลองนึกภาพสายยางรดน้ำต้นไม้...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!